1(+84)28 38 222 091 1(+84)909.901.045 1info@congnghevinhcuu.com
1 1
40 năm 
Giải phóng Quảng Trị

Thăm dò ý kiến

Khi chi phí sử dụng điện cao, bạn có sẳn sàng thay thế các thiết bị điện hiện tại bằng các thiết bị điện tiết kiệm không?

Không

Ông Nguyễn Quân Chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án lắp đặt hệ thống đèn LED cho các tàu đánh bắt xa bờ 
 

Về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo của cơ sở sử dụng năng lượng

Thứ tư - 16/12/2020 23:21 - Đã xem: 401
Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện kiểm toán năng lượng.

Quý cơ quan, doanh nghiệp là cơ sở sử dụng năng lượng được quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện kiểm toán năng lượng, bao gồm: các Cơ sở sử dụng năng lượng có mức tiêu thụ năng lượng từ 600TOE/năm (hoặc tương đương mức sử dụng điện từ 3,6 triệu kWh/năm) thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, vận tải; từ 300TOE/năm (hoặc tương đương mức sử dụng điện từ 1,8 triệu kWh/năm) đối với các Cơ sở sử dụng năng lượng là tòa nhà, công trình xây dựng.

Sở Công Thương cung cấp ID Cơ sở sử dụng năng lượng (như trên mục Kính gửi) để thực hiện các báo cáo trên trang thông tin điện tử http://dataenergy.vn của Bộ Công Thương, và cung cấp mật khẩu truy cập mặc định của đơn vị là abc123. Cơ sở sử dụng năng lượng có trách nhiệm bảo mật ID và mật khẩu của đơn vị để thực hiện các báo cáo theo quy định. Tài liệu hướng dẫn thực hiện các báo cáo đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử http://dataenergy.vn (Mục Hỗ trợ/Hướng dẫn sử dụng).

Quý Cơ sở sử dụng năng lượng có trách nhiệm thực hiện báo cáo về tình hình sử dụng năng lượng năm 2020 theo nội dung quy định tại Mẫu 1.1, Phụ lục 1 và Điều 5 Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện kiểm toán năng lượng trên trang thông tin điện tử http://dataenergy.vn trước ngày 15/01/2021.

Đề nghị Quý cơ sở sử dụng năng lượng lưu ý thực hiện các nghĩa vụ của đơn vị theo đúng các thời hạn quy định nêu trên. Sở Công Thương sẽ áp dụng Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sử dụng năng lượng không thực hiện theo quy định.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Năng lượng-Sở Công Thương, số điện thoại: (028) 38.221.775, Fax: (028) 38.221.776./.

Văn bản đính kèm:

-   Thông tư số 25/2020/TT-BCT;

-   Thông báo 6969/SCT-QLNL ngày 14/12/2020.

 Nguồn tin: congthuong.hochiminhcity.gov.vn
 
 

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG LÀ GÌ?


Tuyển dụng tháng 5/2018
- Tuyển dụng 1 kế toán
TƯ VẤN

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG


ONLINE
(0909.901.045)
 

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương
Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa
SỞ CÔNG THƯƠNG THỪA THIÊN HUẾ
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH KIÊN GIANG
SỞ CÔNG THƯƠNG BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Sở công thương Đồng Nai
SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN