(+84)28 38 222 091 (+84)909.901.045 info@congnghevinhcuu.com

View full size

BỘ ĐIỀU KHIỂN - PHẦN CỨNG

2866 Views

SCP-HOST
- Input voltage: 220vAC 
- Working temperature: 0°C ~ 60°C
- Protection Rating: Over Load, Over temperature, ESD 12Kv (IEC61000-4-2), ESD HBM 2Kv
- Warranty:
- Function: collect sun data, calculator and control light.
( Tùy theo lắp đặt. Phạm vi phủ sóng và điều khiển được tất cả các đèn trong bán kính 1km)

Products in this Category