Đông nam châu Á sẽ trở thành một động lực quan trong đối với nhu cầu năng lượng toàn cầu do nền kinh tế của họ tăng gấp ba lần và tổng dân số tăng 1/5. Nhưng nhập khẩu ròng năng lượng của khu vực này cũng đang tăng khi sản lượng dầu mỏ sụt giảm, làm tăng lo ngại về an ninh năng lượng.
Đông nam châu Á sẽ phải trả hơn 300 tỷ USD vào năm 2040 để nhập khẩu ròng năng lượng, tương đương khoảng 4% tổng sản phẩm quốc nội của khu vực này.
Nhập khẩu ròng dầu mỏ tới 6,9 triệu thùng/ngày vào năm 2040 sẽ đòi hỏi 280 tỷ USD trong chi phí hàng năm vào năm 2040, làm dầu mỏ trở thành mặt hàng nhập khẩu lớn nhất.
IEA nói “một phần từ hóa đơn nhập khẩu lớn, phụ thuộc ngày càng tăng của khu vực này vào năng lượng nhập khẩu làm tăng đáng kể lo ngại an ninh năng lượng”.
Tỷ lệ tiêu thụ năng lượng cuối cùng lớn nhất sẽ là từ nhà máy điện, với thu nhập ngày càng tăng tại khu vực này gây ra thêm nhiều người mua thiết bị điện gồm điều hòa không khí.
Công suất của nhà máy phát điện đã lắp đặt tại Đông nam châu Á sẽ tăng lên hơn 565 GW trong năm 2040 từ 240 GW hiện nay, với than và năng lượng tái tạo chiếm gần 70% công suất mới.
Riêng than chiếm khoảng gần 40% tăng trưởng này, vượt khí đốt trong sử dụng phát điện nói chung. Nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng lên khoảng 6,6 triệu thùng/ngày vào năm 2040 từ mức 4,7 triệu thùng/ngày hiện này, với số lượng xe hơi tăng 2/3 lên khoảng 62 triệu xe.